ĐĂNG NHẬP
Ghi nhớ  Quên mật khẩu
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

CHUYỂN ĐỔI MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11/2016, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Việc chuyển đổi mã vùng viễn thông sẽ diễn ra trong ba giai đoạn, bắt đầu từ tháng 02/2017 và kết thúc vào tháng 07/2017. 

                  * Giai đoạn 1 bắt đầu từ 11/02/2017, áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố. Hết hạn 13/03/2017

                 * Giai đoạn 2 bắt đầu từ 15/04/2017, áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố. Hết hạn 14/05/2017

                * Giai đoạn 3 bắt đầu từ 17/06/2017 áp dụng cho 46 tỉnh, thành phố. Hết hạn ngày 16/07/2017

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ nằm trong danh sách các tỉnh thành chuyển đổi mã vùng đợt 3. Cụ thể một số tỉnh thành tiêu biểu như sau:

         TỈNH, THÀNH PHỐ                                     MÃ VÙNG CŨ                                 MÃ VÙNG MỚI 

                  Hà Nội                                                            4                                                       24

                 TP HCM                                                          8                                                       28

                 Đồng Nai                                                        61                                                     251

                Bình Phước                                                   651                                                    271

                 Long An                                                          72                                                     272

               Tiền Giang                                                        73                                                     273

               Bình Dương                                                    650                                                    274

                 Bến Tre                                                           75                                                     275

                Tây NInh                                                          66                                                     276

Theo xu hướng chung của thế giới, khi các thiết bị di động ngày càng tăng trưởng mạnh chiếm đến 95%- số liệu do Cục Viễn Thông thống kê. Để đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ thông tin... việc điều chỉnh kho số viễn thông là cần thiết 

                                                                                                Theo Duy Tín - Thành Duy - News.zing.vn