ĐĂNG NHẬP
Ghi nhớ  Quên mật khẩu
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Lịch nghĩ Lễ - Tết 2017

Chúng tôi sẽ nghĩ phép như sau:

1. Tết Dương Lịch 2017: chúng tôi sẽ nghĩ  từ ngày 31/12/2016 đến hết ngày 02/01/17, chúng tôi sẽ trở lại làm việc vào ngày 03/01/2017

2. Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017: chúng tôi sẽ nghĩ từ ngày 25/01/2017 (28 Âm lịch)  đến hết ngày 02/02/2017 (mùng 6 Âm lịch) , ngày 03/02/2017 (mùng 7 Âm lịch) chúng tôi sẽ khai trương và trở lại làm việc vào ngày 06/02/17 (mùng 10 Âm lịch)

3. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2017: chúng tôi sẽ nghĩ ngày 06/04/2017, chúng tôi sẽ trở lại làm việc vào ngày 07/04/2017

4. Lễ Chiến thắng 30/04/2017 và Quốc tế lao động 2017: chúng tôi sẽ nghĩ từ ngày 30/40/2017 đến hết 02/05/2017, chúng tôi sẽ trở lại làm việc vào ngày 03/04/2017

5. Lễ Quốc khánh 02/09/2017: chúng tôi sẽ từ ngày 02/09/2017 đến hết 03/09/2017, chúng tôi sẽ trở lại làm việc vào ngày 04/09/2017.