ĐĂNG NHẬP
Ghi nhớ  Quên mật khẩu
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
STT Chứng nhận Xem
1 2023 - KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM EUROFINS TÚI HÚT CHÂN KHÔNG (EUROFINS TEST REPORT FOR VACCUM BAG)
2 2023 - KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM EUROFINS MÚT FOAM (EUROFINS TEST REPORT FOR FOAM PRODUCT)
3 2020-KET QUA THU NGHIEM DEM KHI
4 2020-KET QUA THU NGHIEM CACH NHIET TUI KHI
5 2020-ROHS AIR BUBBLE
6 2020 ROHS-AIR BUBBLE
7 2015-ROHS AIR BUBBLE
8 2014-HP-SGS-PE FOAM-ROHS
9 2014-HP-QT3-QCVN12-1-2011BYT
10 2014-CNHP-VNC-Heat Insulation. VI
11 2014-CNHP-VNC-Heat Insulation. EN
12 2013-CNHP-SGS-AB310-WESD-Halogen
13 2013-CNHP-SGS-AB210-WESD-Sure face Resistivity
14 2013-CNHP-SGS-AB210-ROHS+DMF+As+Sb
15 2013-CNHP-SGS-AB210-PESD-Sure face Resistivity
16 2013-CNHP-AB210-ROHS+DMF+As+Sb
17 2012-CNHP-SGS-AB310-WESD-Sure face Resistivity
18 2012-CNHP-SGS-AB310-WESD-Phthalates
19 2012-CNHP-SGS-AB210-WESD-Phthalates
20 2012-CNHP-SGS-AB210-WESD-Halogen