ĐĂNG NHẬP
Ghi nhớ  Quên mật khẩu
SẢN PHẨM
Cấu tạo: 2 mặt giấy bọc bên ngoài lớp keo chuyên dùng với độ lớn 48mm có độ bám dính cao Băng keo 2 mặt
Cấu tạo: được gia công nhiệt từ các sợi kẽm phí 10mm tạo thành 1 lớp lưới hình chữa nhật, mỗi ô rộng 100mm Lưới kẽm
Cấu tạo: là thép lá được xả băng 50mm từ cuộn thép chính phẩm xuất xứ: tole hoa sen Đai/Nẹp