ĐĂNG NHẬP
Ghi nhớ  Quên mật khẩu
SẢN PHẨM
Cấu tạo bởi 1 màng nhựa dẻo và dai, dày +/-17mic. MÀNG PHỦ CÔNG NGHIỆP DÙNG QUẤN TAY PER3202 MÀNG PHỦ CÔNG NGHIỆP DÙNG QUẤN TAY PER3202
Cấu tạo bởi 1 màng nhựa dẻo và dai, dày +/-17mic. MÀNG PHỦ CÔNG NGHIỆP DÙNG QUẤN TAY PER3606 MÀNG PHỦ CÔNG NGHIỆP DÙNG QUẤN TAY PER3606
Cấu tạo bởi 1 màng nhựa dẻo và dai, dày +/-17mic. Màn phủ công nghiệp dùng quấn máy