ĐĂNG NHẬP
Ghi nhớ  Quên mật khẩu
SẢN PHẨM
Cấu tạo: là sự trương nở của hạt nhựa PE kết hợp với các phụ gia tạo nên 1 màng nhựa có bề mặt phẳng mịn và đạt độ dày 10 mm là sự kết hợp giữa 2 lớp màng dày 5mm Mút Foam PEF100
Cấu tạo: là sự trương nở của hạt nhựa PE kết hợp với các phụ gia tạo nên 1 màng nhựa có bề mặt phẳng mịn, có độ dày 5.0mm. Mút Foam PEF050
Cấu tạo: là sự trương nở của hạt nhựa PE kết hợp với các phụ gia tạo nên 1 màng nhựa có bề mặt phẳng mịn, có độ dày 4.0mm. Mút Foam PEF040
Cấu tạo: là sự trương nở của hạt nhựa PE kết hợp với các phụ gia tạo nên 1 màng nhựa có bề mặt phẳng mịn, có độ dày 3.0mm. Mút Foam PEF030