ĐĂNG NHẬP
Ghi nhớ  Quên mật khẩu
SẢN PHẨM
Cấu tạo bởi 1 màng nhựa dạng túi khí có đường kính 10mm phức hợp cùng 1 màng nhựa xi mạ nhôm cao cấp, tổng độ dày của màng đạt +/-3mm. CÁCH NHIỆT TÚI KHÍ XI MẠ NHÔM A11
Cấu tạo bởi 1 màng nhựa dạng túi khí có đường kính 10mm phức hợp nằm giữa 2 màng nhựa xi mạ nhôm cao cấp, tổng độ dày của màng đạt +/-3mm. Cách nhiệt túi khí xi mạ nhôm A12 mặt trước Cách nhiệt...
Cấu tạo bởi 1 màng nhựa dạng túi khí phức hợp cùng 1 lớp màng nhựa đơn chịu được va đập cao, các túi khí có đường kính 10mm, tổng độ dày của màng đạt 5mm. Cách nhiệt túi khí lá nhôm A32
Cấu tạo bởi 1 màng nhựa dạng túi khí phức hợp cùng 1 lớp màng nhựa đơn chịu được va đập cao, các túi khí có đường kính 10mm, tổng độ dày của màng đạt 3mm. Cách nhiệt túi khí lá nhôm A41 mặt trước...