ĐĂNG NHẬP
Ghi nhớ  Quên mật khẩu
Tuyển dụng
Vị trí Trưởng bộ phân Marketing ngành hàng
Nơi làm việc TP. HCM
Giới tính Nam
Số lượng 1
Ngày hết hạn 17/12/2015
Nội dung

nội dung tuyển dụng

Tin liên quan
Trưởng bạn nhãn hiệu
Trưởng bộ phận Marketing ngành hàng
Kế toán kho